Edex

Konvertering til kunder

Det er ikke nok at have besøgende på webstedet – disse skal konverteres til kunder.

Når man bygger et websted, er det altafgørende at have fokus på brugeren og på de handlinger, man ønsker, at de skal foretage – hvad enten det er at udfylde en formular eller købe et produkt. Derfor tager vi altid udgangspunkt i brugercentreret design, baseret på analyser af brugernes adfærd.

Brugercentreret design

Brugercentreret design handler om at sætte fokus på brugeren: deres mål, deres behov og deres måde at tænke på. Det handler om at skabe websteder for brugerne, der gør det nemt for dem at nå deres mål.

Et brugercentreret design har dog ikke kun til formål at øge brugernes tilfredshed. Du øger samtidig sandsynligheden for at nå dine egne målsætninger for webstedet hvad enten det er øget salg eller flere henvendelser.

Der udgives hundredvis af generelle retningslinjer til design af brugervenlige websteder (fx af Nielsen Norman Group). Disse retningslinjer er baseret på mange års kvalitative og kvantitative studier af brugeradfærd på internettet.

Udformes et websted med udgangspunkt i disse empiriske anbefalinger, kan man nå rigtig langt. Men mens disse generelle anbefalinger er gældende for stort set alle websteder, så findes der undtagelser og særlige forhold, som kun er gældende for netop det type websted og det marked, som du opererer i. Derfor vil det i mange tilfælde være en stor fordel at teste dit websted:

Brugervenligheds tests

Forud for vores brugervenlighedstests definerer vi sammen de værdiskabende handlinger på dit websted – altså de handlinger, som du ønsker, at brugerne skal udføre, for at webstedet er en succes. Det kunne fx være at udfylde en formular, tilmelde sig til nyhedsbrevet eller lave en konkret bestilling. Ud fra dette udformes en række konkrete opgaver, som vi lader personer fra din målgruppe udføre.

Vi spørger ikke brugerne om hvad, de syntes om webstedets design, men observerer, hvordan de rent faktisk bruger webstedet. På denne måde kan vi identificere problemområder og barrierer på webstedet som forhindrer brugerne i at nå deres (og jeres) mål, fx at færdiggøre et salg.

Web- statistik & A/B Tests

Har du allerede et fungerende websted, kan du via moderne statistik-systemer indsamle data vedr. dine brugere og deres færden på dit websted. På denne måde kan du se, hvor dine brugere falder fra, hvor lang tid de bruger på de enkelte sider mv. og på den måde identificere eventuelle problemområder, som kan optimeres.

Med A/B tests kan vi teste to (eller flere) forskellige versioner af den samme side, for derved at undersøge hvilken af siderne, der fungerer bedst. Halvdelen af brugerne bliver præsenteret for den ene side og den anden halvdel bliver præsenteret for den anden side, hvorefter resultaterne sammenlignes.